Ofte stillede spørgsmål

Hvor mange acontorater opkræves der og hvornår?

Der opkræves 4 acontorater. 1. rate opkræves d. 10. november sammen med årsopgørelsen 2. rate opkræves d. 10. januar 3. rate opkræves d. 10. april og 4. rate opkræves den 10. juli.

Hvornår får vi årsopgørelsen?

Ultimo oktober udsendes årsopgørelsen som "medsend bilag" fra PBS. Årsopgørelsen opkræves sammen med rate 1 den 10. november og såfremt årsopgørelsen overstiger 1. rate udbetales beløbet via PBS.

Hvor tit aflæses måleren?

Varmeværket foretager 2 gange årligt en aflæsning ude hos forbrugerne via det udvendige aflæsningsstik. 1. aflæsning foretages ultimo september og bruges til årsopgørelsen af forbrug. 2. aflæsning foretages ultimo februar og bruges til kontrol af acontoraterne, og såfremt forbruget afviger væsentlig i forhold til det budgetterede reguleres rate 3 og 4.

Forbrugeren kan selv aflæse sin måler på displayet, og indføre disse værdier i en aflæsningsbog som kan hentes på værket eller via måleraflæsning her på hjemmesiden.

Hvad gør man ved flytning?

Kontakt Ejby Fjernvarme i god tid, så kommer vi og foretager en aflæsning på det aftalte tidspunkt eller benyt hjemmesiden. Denne aflæsning bruges til at lave en flytteopgørelse.