Installatør

Installatør

Ved tilslutning til fjernvarmen skal installatøren og forbrugeren udfylde og aflevere forskellige blanketter.

Forbrugeren

For at blive tilsluttet Ejby Fjernvarme a.m.b.a. skal man underskrive en forbrugeraftale. Se mere under menupunktet forbruger.

Installatøren

Nye Forbrugere: 

Når forbrugeraftalen er udfyldt, skal installatøren indsende en tilmeldingsblanket, hvoraf blandt andet de tekniske oplysninger om installationen skal fremgå. Hent skema for tilmelding.

Når installationen er færdig og klar til ibrugtagning, skal installatøren færdigmelde fjernvarmearbejdet til Ejby Fjernvarme på en færdigmeldingsblanket.

Eksisterende forbrugere:

Ved renovering af varmeinstallationen (ny veksler, brugsvandsveksler eller brugsvandsbeholder) skal installatøren, når installationen er færdig og klar til ibrugtagning, indsende en færdigmelding af fjernvarmearbejdet til Ejby Fjernvarme på en færdigmeldingsblanket.

Hent skema for færdigmelding.

Ved ændring af eksisterende installation bruges tilmeldings-skemaet.