Vores historie

Vi har som forbrugerejet andelsselskab siden 1960 forsynet Ejby by med fjernvarme ved hjælp af olie, og senere også ved hjælp af naturgas.

Vi er et naturgasfyret decentralt kraftvarmeværk opført i 1995.

Den el, der produceres, leveres til elnettet og afregnes til tre forskellige tariffer, afhængig af tidspunkt på døgnet og året. Kølevarmen fra gasmotor og røggasvarmen udnyttes til produktion af fjernvarme. Et såkaldt SRO-anlæg, (Styring, Regulering og Overvågning) styrer hele værket fuldautomatisk, incl. el-produktionen.

Det betyder bl.a., at de meteorologiske forhold bestemmer fremløbstemperaturen på det varme vand. Den varme, der ikke umiddelbart anvendes, opbevares i en akkumuleringstank, der er delvist nedgravet af hensyn til lokalplanen.