Ændring af bestemmelser for fjernvarme

24. september 2019

Ændring af bestemmelser for levering af fjernvarme i Ejby

 Generalforsamlingerne i Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. og Ejby Fjernvarmecentral a.m.b.a. har godkendt sammenlægning af de to selskaber pr. 1. januar 2020.

Som følge heraf, er de til enhver tid gældende vedtægter, almindelige- og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering og takster tilhørende Middelfart Fjernvarme også gældende for Ejby Fjernvarmecentrals forbrugere pr. 1. januar 2020.

Grundet sammenlægningen vil årsopgørelsen fra Ejby Fjernvarmecentral først blive opkrævet/udbetalt den 1. marts 2020.

Bestemmelser og takster kan ses på www.middelfartfjernvarme.dk

På bestyrelsens vegne

Ejby Fjernvarmecentral a.m.b.a.