Priser

Grundbidrag beregnes efter BBR m2. BBR arealet beregnes som din tilsluttede ejendoms samlede boligareal og erhvervsareal.

Energiforbruget afregnes efter en' i systemet indsat afregningsmåler.

Årets varmeudgift betales aconto i 4 rater (1. februar, 1. april. 1. juli og 1. oktober)

DOWNLOAD
Takstblad 2019.pdf

Priserne kan ændres af selskabet i overensstemmelse med de gældende regler.